Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

sorrisoartificiale
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sorrisoartificiale
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sorrisoartificiale
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic
sorrisoartificiale
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll "Oko dnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic
sorrisoartificiale
I jak zwykle moja twarz byle jaki wygląd ma
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic
sorrisoartificiale
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic
sorrisoartificiale
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
sorrisoartificiale
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
6307 c2a2
sorrisoartificiale
9280 72f2 500
sorrisoartificiale
sorrisoartificiale

Closer (2004)
sorrisoartificiale
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
sorrisoartificiale
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
sorrisoartificiale
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
sorrisoartificiale
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
sorrisoartificiale
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapunkahontaz punkahontaz
sorrisoartificiale
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viapunkahontaz punkahontaz
sorrisoartificiale
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
sorrisoartificiale
Bo jedyną gorszą rzeczą od ślepoty jest mieć wzrok, a nie dostrzegać tego co najważniejsze.
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl